Digitalisering

Älskar att digitalisera

Älskar att digitalisera

Begreppet digitalisering betyder olika saker beroende på vem du frågar och i vilket sammahang. Det kan exempelvis vara att digitalisera en intern process som innebär att ni som kund övergår från omständiga och icke miljövänliga pappersrutiner, till ett skräddarsytt digitalt verksamhetssystem för att hantera denna process. Läs mera under skräddarsydda verksamhetssystem.