Våra

Uppdrag

Verksamhetssystem åt Bolander

Bolander har sedan 1973 hjälpt sina kunder att köpa försäkring och biträda i skadehantering på kundens sida. Som försäkringsförmedlare sänker de kundens försäkringskostnad genom att specialanpassa försäkringsomfattningen och pressa premien. Som skadekonsult ser de till att kunden får den ersättning de har rätt till. Målet med samarbetet är att förenkla och automatisera deras verksamhetssytem och samtidigt göra det möjligt för de olika rollerna att vid behov skapa egna listor genom exporter med den data de behöver. Systemet är en .NET-baserad lösning där Angular används för att skapa en snabb och stabil upplevelse för användarna.
  • Teknik
  • Design