Våra

Uppdrag

Översättningsverktyg åt Uppsala Kvinnojour

Uppsala kvinnojour är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och fristående från myndigheter. De arbetar utifrån en feministisk grundsyn, och målsättningen är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter och mot kvinnoförtryck i alla former. De erbjuder stöd för dig som blivit utsatt för våld, juridikjour och föreläsningar.

En av de viktigaste kanalerna att informera om detta är så klart på webben. Uppsala Kvinnojour står bakom webbsidorna https://www.uppsalakvinnojour.se och https://www.godgranne.se/ som både är byggda på Wordpress. Vi har nyligen på uppdrag av Uppsala Kvinnojour implementerat ett översättningsverktyg så att översättarna med enkelhet kan översätta innehållet på dessa webbsidor. Numera finns dessa tillgängliga på exempelvis svenska, engelska, spanska, arabiska och persiska.

Muy bien!

  • Teknik
  • Wordpress